Regulamentul Concursului

Regulamentul Campaniei Coseli
“Pregateste cel mai mare brad de Sarbatori, impreuna cu toti cei dragi”

Valabil în România
Perioada campaniei: 15 Noiembrie 2017 - 15 ianuarie 2018


Art. 1.
ORGANIZATORUL CAMPANIEI

(1) Campania promotionala “Pregateste cel mai mare brad de Sarbatori, impreuna cu toti cei dragi” este organizata de S.C. Coseli S.A. cu sediul in Iasi, Bd. Poitiers, Nr. 43, CIF RO1974954, inregistrata in Registrul Comertului sub. Nr. J22/2341/1992, cont RO71BRDE240SV07986492400 deschis la Banca BRD, (denumita in continuare “organizator” sau S.C. Coseli S.A.), avand numar de operator de date personale 17648.
Organizatorul a desemnat compania S.C. WebMagnat S.R.L. responsabila de desfasurarea campaniei promotionale si acordarea premiilor aferente – in termenele si conditiile indicate in prezentul regulament.

(2) Concursul se va derula prin intermediul companiei S.C. WebMagnat S.R.L. – agentie web design si publicitate, cu Punct de lucru in Iasi, str. Splai Bahlui, Mal Stang, nr. 37, judetul Iasi, si sediul social în Iasi, str. Sfântul Lazar, nr. 18, bl. K1, judetul Iasi înregistrata la Registrul Comertului Iasi cu numarul J22/3595/2007, CUI 22991354, inregistrata ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, avand nr. inregistrare ANSPDCP: 31545 (denumita in continuare “Agentia organizatoare”).
(3) Regulamentul Concursului este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil oricarui solicitant, pe perioada desfasurarii Concursului pe website-ul www.coseli.ro – sectiunea dedicata promotiei si pe http://www.bradul.coseli.ro/regulament

(4) Campania promotionala se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada promotiei pe tot parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a face publica modificarea pe www.coseli.ro – sectiunea dedicata promotiei si pe http://www.bradul.coseli.ro/regulament

(5) Agentia organizatoare va colecta datele cu caracter personal ale participantilor, va asigura si va preda premiile castigatorilor si va face toate demersurile necesare in vederea organizarii si desfasurarii in conditii optime a campaniei.

(6) Prin participarea la acesta campanie, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul tuturor participantilor. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

(7) Organizatorul este in drept sa schimbe sau sa modifice conceptul si formatul concursului ori de cate ori considera necesar acest lucru.

(8) Prezentul concept si format al concursului reprezinta obiect al dreptului de autor al organizatorului, fiind ocrotit conform prevederilor Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe.


Art.  2.
TEMEIUL LEGAL

(1) Campania promotionala “Pregateste cel mai mare brad de Sarbatori, impreuna cu toti cei dragi” este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare.


Art.  3.
DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

(1) Campania se va desfasura in perioada 15 Noiembrie 2017 - 15 Ianuarie 2018.

(2) Campania va fi organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei  in conditiile respectarii prevederilor prezentului regulament.


Art.  4.
DREPT DE PARTICIPARE

(1) La aceasta campanie pot participa persoane fizice, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, care au împlinit vârsta de 18 ani, anterior datei de incepere a concursului.
(2) Nu pot participa la aceast concurs persoanele fizice angajati Coseli S.A., angajati ai agentiei organizatoare, WebMagnat S.R.L,  precum si angajatii companiilor distribuitoare ale Coseli S.A. si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie) care detin participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia.


Art.  5

ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

(1). Concursul este organizat si se desfasoara la nivel national. Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot transmite un mesaj la adresa de e-mail marketing@coseli.ro  sau la sediul organizatorului pe intreaga durata a Concursului, potrivit celor mentionate in Articolul 1 de mai sus.
(2) Organizatorul/Agentia Organizatoare va trimite in acest caz un raspuns in scris pe adresa de e-mail furnizata sau la domiciliul participantului (daca acesta isi manifesta in scris dorinta de a primi raspunsul la adresa de domiciliu) in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii cererii de informatii.

(3) Organizatorul/Agentia Organizatoare isi rezerva dreptul de a invalida orice participare care i se pare suspecta in conformitate cu prevederile prezentului regulament, fara a informa participantul de acest lucru.

 

Art.6
MECANISMUL DESFASURARII CONCURSULUI

6.1. Conditii privind inscrierea valabila in Concurs

6.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2) Participantul se va inscrie in Concurs exclusiv prin accesarea link-ului Concursului in oricare dintre modalitatile si cu respectarea conditiilor solicitate care sunt prevazute la Art. 6.2. de mai jos;

(3) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului mentionata la Art. 6.2.1 de mai jos;

(4) Participantul va folosi pentru inscrierea in concurs contul real de Facebook personal.

(5) O persoana (respectiv un cont de utilizator Facebook) se poate inregistra doar o singura data sub brad. 

(6) Participantul va putea parasi concursul, respectiv va putea iesi din aplicatie, in orice moment, dand click pe sectiunea "Dezactiveaza cont".  Astfel, participantul nu va mai putea acumula puncte in contul lui din aplicatie. 
 

6.2. Modalitatile de inscriere in Concurs

6.2.1 Participantii se pot inscrie in Concurs oricand, incepand cu data de 15 Noiembrie 2017 (ora 00:00:01) – si pana la data de 15 Ianuarie 2018 (ora 23:59:59).

6.2.2. Participantii se vor inscrie  prin oricare dintre urmatoarele trei modalitati:

(1) Online, prin accesarea link-ului concursului din postarile de pe pagina oficiala din reteaua de socializare Facebook - www.facebook.com/CeEsteEsential/
(2) Online, prin accesarea link-ului reclamei distribuita catre publicul tinta.
(3) Online, prin accesarea link-ului distribuit de catre alta persoana (prieten, cunostinta).

(4) Indiferent de modalitatea de inscriere, participantii la Concurs trebuie sa isi creeze cont in aplicatia http://www.bradul.coseli.ro/ prin inregistrarea cu contul de Facebook si accesarea butonului Participa.
 

6.3 Mecanism de functionare al concursului

(1) Utilizatorii din reteaua sociala Facebook vor vedea mesajul de marketing al concursului intr-o postare platita distribuita catre audienta targetata sau intr-o postare pe pagina oficiala in reteaua sociala Facebook - www.facebook.com/CeEsteEsential/
(2) Mesajul de marketing va ajunge la audienta tragetata si prin alte canale de distributie online: Google Adwords, Bannere si comunicate in mass media si pe site-urile de specialitate.

(3) Cei care doresc sa participe vor da click pe link-ul afisat in postare, care-i va directiona catre un landing page in cadrul aplicatiei concursului - www.bradul.coseli.ro.

(4) O data ajuns in landing page, fiecare participant, va avea posibilitatea de intra in concurs prin inscriere utilizand contul din reteaua de socializare Facebook, dand click pe butonul Participa.
(5) Landing page-ul va relua mesajul de marketing al Concursului (cu trimitere la acest Regulament de concurs) si va detalia ce trebuie sa faci pentru a castiga Premiul cel mare in valoare de 10.000 lei, in bani, sau unul din cele 10 globuri cu foita de aur.
(5) Mecanismul concursului presupune rezolvarea unor provocari zilnice pentru a primi puncte.  Punctele se vor contabiliza in contul fiecarui participant care-l va ajuta sa creasca “online” propriul brad de Sarbatori.
(6) Bradul fiecarui participant va creste pe masura ce tot mai multe persoane vor intra sub bradul lui dar si prin rezolvarea unor provocari zilnice (afisate in link-ul concursului).

(7) Pentru fiecare persoana care intra sub brad, participantul va primi un numar de puncte.
(8) Fiecare provocare rezolvata ii va aduce participantului un alt numar de puncte in functie de complexitate.

(9) Participantul trebuie sa adune cat mai multe persoane, sa rezolve cat mai multe provocari pentru a primi punctele.
(10) Participantii vor putea primi puncte si dupa indeplinirea anumitor sarcini afisate de organizator in mod spontan pe reteaua sociala Facebook. Fiecare sarcina inopinata va avea un numar diferit de puncte, acestea fiind:  1, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500, 1000.  Punctele oferite sarcinilor inopinate se vor contabiliza in contul participantului, in aplicatie. 

(11) Un utilizator poate intra sub bradul unui participant care are deja un brad si astfel va fi contabilizat in contul acestuia din urma. Utilizatorul va avea si posibilitarea de a-si crea propriul brad urmand la randul lui aceeasi pasi.

(12) Din aplicatie, participantul va putea distribui pe Facebook propriul link de concurs, invitand astfel cat mai multi utilizatori sa intre sub bradul lui si implicit in concurs.

(13) Intrarea sub bradul unui participant prin inscriere cu ajutorul contului personal Facebook inseamna inscrierea in concurs.

(14) Povocarile vor fi rezolvate in aplicatie, iar pentru validarea acestora participantii vor trebui sa o distribuie pe reteaua de socializare Facebook.

 
Art. 7.

PREMIILE CONCURSULUI

(1) Premiile campaniei constau în:
 

 Natura premiului
 Cantitate totala [buc]
 Valoare neta premiu / bucata (TVA inclus) [RON]
 Acordate in perioada
 Globuri cu foita de aur pentru 10 persoane
 10
 200,00
 16.01.2018 –  30.01.2018


Marele premiu conform tabelului de mai jos:

 Natura premiului
 Cantitate totala [buc]
 Valoare neta premiu [RON]
 10.000 lei
1
 10.000


Marele premiu conform tabelului de mai jos:

 

- 10 premii, fiecare constand intr-un Glob cu foita de aur (10 persoane) conform tabelului cu premii, in valoare totala de 2000,00 lei (TVA inclus) cu urmatoarele caracteristici: Globuri de sticla, diametru 10 cm, acoperite cu foita de aur (slagmetal) si pictate manual cu logo-ul Coseli.

- Marele Premiu constand in valoare de 10.000 de lei.

(2) Valoarea totala a premiilor este de 12000,00 lei (TVA inclus).   

(3) Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani, cu exceptia Marelui Premiu. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc in scris si transmis via e- mail sau transmis prin posta sau curier), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului/Agentiei Organizatoare, Organizatorul/Agentia Organizatoare urmand a trece la validarea altui castigator. In cazul in care Organizatorul/Agentia Organizatoare nu poate valida drept castigator un alt participant, din motive independente de vointa sa, pana in data de 15 februarie 2018, atunci Organizatorul/Agentia Organizatoare isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.


Art.8

MECANISMUL DE ACORDARE A PREMIILOR

(1) Cel mai mare brad (cu echivalentul in puncte) va fi premiat cu suma de 10.000 lei, care se va acorda in bani.

(2) Toti participantii care isi fac un brad propriu in cadrul aplicatiei de concurs online aflata pe www.bradul.coseli.ro, au sansa de a intra in tragerea la sorti pentru castigarea unui glob cu foita de aur (vor exista 10 globuri cu foita de aur).

(3) Pentru ca un participant sa poata primi un premiu in cadrul campaniei trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

A. Participantul sa indeplineasca conditiile de participare de la art. 3, 4 si 5.

B. Participantul sa se inscrie in campanie utilizand mijloacele prezentate la art. 6.

(4) In cazul celor 10 Premii ( globuri cu foita de aur), ulterior validarii, Agentia organizatoare va transmite premiile castigatorilor prin curier, AWB-ul pe care este inscris clar premiul castigat constituie dovada predarii, respectiv primirii premiilor respective.

(5) In cazul Marelui Premiu, Agentia Organizatoare va transmite castigatorului, prin curier, procesul verbal de predare – primire. Acesta va trebui sa semneze procesul verbal de predare – primire si sa transmita Agentiei Organizatoare un exemplar original, prin curier, cu plata ramburs, la sediul Agentiei Organizatoare din Iasi, str. Splai Bahlui, Mal Stang, nr. 37. Ulterior receptionarii procesului verbal de predare – primire, in original, de catre Agentia Organizatoare, aceasta (Agentia) le va comunica telefonic toate detaliile necesare intrarii in posesie a premiului.

(6) Organizatorul/Agentia Organizatoare nu este responsabil in cazul in care castigatorii premiilor nu sunt acasa in momentul in care curierul le va livra premiul sau nu raspund la avizarea lasata de acesta la adresa indicata de catre castigator in actul de identitate sau furnizata prin fax/e-mail. Organizatorul/Agentia Organizatoare va trimite premiul o singura data, iar daca castigatorul nu raspunde la avizarea lasata de reprezentantul Organizatorului/Agentiei Organizatoare, premiul se va intoarce la Organizator/Agentie Organizatoare si va fi anulat.

(7) Daca un potential castigator nu raspunde la apelurile telefonice ale organizatorului/Agentiei Organizatoare (in 3 zile diferite, pe durata unei saptamani (de luni pana vineri), premiul va fi anulat. Organizatorul/Agentia Organizatoare are dreptul, dar nu si obligatia, de a repune in joc, pe parcursul campaniei, toate premiile anulate.

(8) Lista castigatorilor respectiv nume, prenume, oras si premiul castigat se va gasi pe site-ul http://www.coseli.ro/concurs.html - sectiunea dedicata promotiei si pe http://www.bradul.coseli.ro/castigatori in maxim 20 de zile lucratoare de la declararea castigatorilor.

 

Art.9
DESEMNAREA CASTIGATORILOR

(1) Tragerea la sorti pentru cele 10 de globuri cu foita de aur va avea loc in data de 17.01.2018, la ora 14:30. Se vor extrage 10 castigatori si 10 rezerve. In cazul in care castigatorul nu corespunde regulamentului, organizatorul/Agentia Organizatoare apeleaza rezervele in ordinea extragerii pana la validarea premiului.

(2) Desemnarea castigatorului pentru marele premiu constand in 10.000 lei va avea loc la data de 17.01.2018, la sediul Organizatorului, la ora 14.00 prin constatarea si consemnarea participantului cu numarul cel mai mare de puncte conform Clasamentului de concurs aflat pe www.bradul.coseli.ro/clasament.

(3) Premiile campaniei vor fi acordate in limita a 11 premii constand in 10 premii - Globuri cu foita de aur si 1 premiu in valoare de 10.000 lei.

(4) Un participant poate castiga pe toata perioada promotiei maxim un premiu din fiecare categorie de premii.

(5) Premiile care nu au putut fi acordate din cauza faptului ca potentialii castigatori nu au putut fi validati din motive independente de Organizator/Agentie Organizatoare se vor anula.

(6) Organizatorul/Agentia Organizatoare nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorii au furnizat date sau informatii incorecte.

(7) Castigatorii nu vor putea sa ofere premiul altei persoane.

(8) Castigatorii nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani sau in alte obiecte a premiilor si nici dreptul de a cere schimbarea premiilor, in niciun fel.

 

Art. 10.
REGULAMENTUL OFICIAL

(1) Regulamentul Oficial este disponibil gratuit oricarui solicitant pe www.coseli.ro, http://www.bradul.coseli.ro/regulament,  sau la adresa de e-mail contact@webmagnat.ro, pe intreaga durata a Concursului (a se vedea Articolul 3 sau a se vizita urmatoarea adresa de Internet: www.coseli.ro), sau prin cerere scrisa adresata Organizatorului si trimisa prin posta la adresa: Iasi, Bd. Poitiers, Nr. 43.

 

Art.  11.
LITIGII

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele

judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

(2) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.

 

Art. 12
TAXE SI IMPOZITE
(1) Organizatorul Concursului nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Concursului este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Art. 13.
PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE

(1) Organizatorul/Agentia Organizatoare se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale Participanţilor la prezenta Campanie promotionala, în scopul prezentei Campanii promotionale şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, completata si modificata.

(2) Participantii la Campania promotionala, in calitate de persoane vizate, au conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:

- dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege

- dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator

- dreptul de interventie asupra datelor (art.14) - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat

- dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)

- dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.
 

(3) La cererea oricarui participant Organizatorul/Agentia Organizatoare va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Coseli Romania pe adresa in Iasi, Bd. Poitiers, Nr. 43, România, in atentia „Departamentului Marketing”, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.


Art. 14.
INCETAREA CAMPANIEI

(1) Prezenta campanie poate inceta inainte de termenul stabilit numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, prin decizia Organizatorului sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea campaniei promotionale sa presupuna suplimentarea bugetului alocat acestei campanii.


Art. 15.

FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

(1) Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

(2) Cazul fortuit este definit ca fiind un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

(3) Daca o situatie de forta majora sau un caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

Daca va invoca forta majora sau cazul fortuit, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Concurs existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau al cazului fortuit.

(4) In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora sau caz fortuit urmatoarele evenimente:

-tentative de frauda a mecanismului Concursului prin orice mijloace;

-orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

-eventuale situatii politice, sociale sau climatice care fac imposibila sau periculoasa deplasarea curierului (inclusiv dar fara a se limita la lovituri de stat, stare de razboi, revolte, cutremure, inundatii, greve ale liniilor aeriene, etc).

(5) Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.